Sandvik esittelee kaivosautomaatiovisiotaan maanalaisella AutoMine® Concept -porauslaitteella

Sandvik Mining and Rock Solutions esitteli Innovation in Mining -tapahtumassa Tampereella uuden maanalaisen AutoMine® Concept -porauslaitteen, joka on tulevaisuuden autonomisen kaivostoiminnan suunnannäyttäjä.

AutoMine® Concept -kaivosjumbo on kaksipuominen, täysin autonominen peränporauslaite, joka pystyy poraamaan ilman operaattoria. Ohjaamoton, akkukäyttöinen porauslaite pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan koko poraussyklin: ajamaan kaivosperään, paikoittumaan porausta varten, poraamaan suunnitellut reiät ja palaamaan latauspisteeseen seuraavaa sykliä varten.

Sandvik esitteli alle kaksi vuotta sitten ensimmäisen tulevaisuuden visionsa kaivoskoneesta: täysin autonomisen AutoMine® Concept -lastauskoneen. AutoMine® Concept -kaivosjumbon myötä yhtiö on nyt laajentanut visiotaan autonomisesta lastauksesta autonomiseen poraukseen.

”Jatkamme kaivosautomaation rajojen laajentamista ja näytämme mikä voi olla todellisuutta jo lähitulevaisuudessa”, sanoo Sandvikin automaatioliiketoiminnan johtaja David Hallet. ”Valitsimme seuraavaksi konseptilaitteeksi kaivosjumbon osoittaaksemme, että autonomiset ratkaisut voivat olla tehokkaita myös peränajovaiheessa, jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.”

AutoMine® Concept -porauslaite esiteltiin ensi kertaa Sandvik Mining and Rock Solutions -tapahtumassa Tampereella 21.9.2022 ja sitä demonstroitiin asiakkaille testikaivoksessa. Yhtiön sisällä kehitysvaiheessa nimellä Amelia tunnettu porauslaite sisältää seuraavan sukupolven älykästä automaatiota sekä muita uusia teknologioita, joita otetaan käyttöön Sandvikin nykyisissä ja tulevissa ratkaisuissa. Osa ominaisuuksista tulee tarjolle erillisinä tuotteina, kun taas toisia on mahdollista tilata laitteisiin päivityksinä tai lisävarusteina.

”Konseptiporauslaitettamme ei ole tarkoitus lanseerata kaupallisena tuotteena”, toteaa Sandvikin maanalaisten porauslaitteiden tuotekehitys- ja tuotehallintajohtaja Johannes Välivaara. ”Siitä tulee pikemminkin kehitysalusta, jolla testaamme ja kehitämme uusia, asiakkaiden tärkeiksi nostamia teknologioita.”

AutoMine® Concept -porauslaitteessa ei ole lainkaan ohjaamoa, jolloin akkupaketille ja vesisäiliölle jää enemmän tilaa. Samalla poistuu tarve kytkeä laite porauksen ajaksi sähkö- ja vesiverkkoon. Porauslaite optimoi poraustehon ja sähkön kulutuksen tarpeen mukaan, jotta akut kestävät mahdollisimman pitkään.

Laitteelle riittää tieto tunnelista ja perästä, jonne sen on siirryttävä; loppu hoituu autonomisesti käyttäen kaivossuunnitteluohjelmiston dataa. iSURE®-ohjelmistolla suunnitellaan tunnelilinjat ja -profiilit sekä poraus- ja räjäytyskaaviot, mikä takaa optimaalisen reikien sijainnin sekä räjäytys- ja profiililaadun. Porauslaite hyödyntää myös kaivoksen 3D-malleja, jotka luodaan automaattisesti kartoitustulosten perusteella. Kaivoksen 3D-mallia voidaan myös päivittää ja optimoida reaaliajassa laitteen kameroiden ja skannereiden tuottaman tiedon perusteella.

Porauslaite suunnittelee ja mukauttaa reittejään jatkuvasti muuttuvissakin olosuhteissa ja suorittaa turvallisesti koko poraussyklin siirtymisineen alusta loppuun. Laitetta voidaan koostaan huolimatta käyttää tehokkaasti ja ketterästi myös ahtaissa tiloissa. Saavuttuaan kohteeseen porauslaite optimoi porauskaavion korjaamalla poraussuunnitelmaa automaattisesti, jotta pystytään poraamaan täysi katko.

”Visionamme on, että akkuteknologian nopean kehityksen ansiosta tämänkaltaiset laitteet pystyisivät lähitulevaisuudessa poraamaan kokonaisia katkoja pelkkien akkujen varassa. Tällöin porauslaitetta ei tarvitsisi kytkeä sähköverkkoon ja työskentely kaivoksessa olisi joustavampaa”, sanoo digitalisaation tutkimuspäällikkö Jussi Puura Sandvikilta.

Laitteen tekoälyohjattu kruununvaihtoautomatiikka tunnistaa kuluneiden kruunujen vaihtotarpeen ja hoitaa vaihdon automaattisesti. Laitteessa on myös pohjarei’ille putkituslaite, mikä helpottaa reikien panostamista. Toteutunut porausdata raportoidaan takaisin iSURE®- tai Deswik-järjestelmään seuraavan katkon optimointia varten. Porakoneen tekoälypohjainen Rock Pulse® -teknologia analysoi reaaliajassa kruunun ja kallion välistä kontaktia ja auttaa optimoimaan porauksen suorituskyvyn.

AutoMine® Concept -porauslaite on yhteensopiva perinteisen turvaporttijärjestelmän kanssa, mutta se pystyy toimimaan myös eristämättömällä alueella. Laite pyytää operaattorilta apua, kun kulutusosia on täydennettävä tai akut on ladattava tai jos se on epävarma ympäristössä tapahtuneista muutoksista.

Jussi Puura
Digitalization Research Lead
Sandvik Mining and Rock Solutions
jussi.puura@sandvik.com