Tamtronin patentoitu varmennusmenetelmä – varmennus vertailuvaa’an avulla

Tamperelainen Tamtron Oy on jo useiden vuosien ajan käyttänyt vertaansa vailla olevaa pyöräkuormaajavaakojen varmennusmenettelyä. Tarve uudistaa pelkästään punnusten käyttöön perustuvaa varmennusta tuli asiakkailta. Kuten usein on, asiakkaat tuntevat todellisen tilanteen. Tamtronissa kuunneltiin asiakkaiden toiveet ja lähdettiin ennakkoluulottomasti kehittämään systeemiä.

Tamperelainen Tamtron Oy on jo useiden vuosien ajan käyttänyt vertaansa vailla olevaa pyöräkuormaajavaakojen varmennusmenettelyä. Tarve uudistaa pelkästään punnusten käyttöön perustuvaa varmennusta tuli asiakkailta. Kuten usein on, asiakkaat tuntevat todellisen tilanteen. Tamtronissa kuunneltiin asiakkaiden toiveet ja lähdettiin ennakkoluulottomasti kehittämään systeemiä.

Järjestely perustuu kuorma-autoon asennettuun tarkkaan kalibroituun vaakaan, johon pyöräkuormaajalla kuormataan samoja materiaaleja kuin kuormaajalla normaalistikin lastataan. Tarkastusvaa’assa on 1 kg:n lukematarkkuus ja siten soveltuu käytettäväksi pyöräkuormaajavaakojen varmennukseen. Pyöräkuormaajan kauhaan otetaan siis tavaraa, punnitaan pyöräkuormaajavaa’alla ja merkitään lukema muistiin. Tämän jälkeen kauha tyhjennetään auton lavalle, josta saadaan hyvin tarkka punnitustulos. Vertaamalla näitä tuloksia voidaan varmistua pyöräkuormaajavaa’an oikeellisuudesta. Menetelmä toistetaan erikokoisilla, kauhaan otettavilla kuormilla, jotta koko pyöräkuormaajavaa’an punnitusalue saadaan tarkastettua. Sama menettely sopii myös vaa’an virittämiseen ennen vakausta. Näin pyö­rä­kuormaajavaa’asta saadaan tarkka.

Menetelmän tarjoamia etuja:

– pyöräkuormaajavaaka varmennetaan juuri oikeilla materiaaleilla

– painopiste asettuu kauhassa samoin kuin koneen normaalissa käytössä

– koko punnitusalue voidaan testata kätevästi

– koneen käyttö tapahtuu täsmälleen samoin kuin normaali kuormaus

– varmennustapahtuma on nopeampi kuin punnuksilla tehtynä

Menetelmää on käytetty useampi vuosi, ja tulokset ovat osoittautuneet erittäin hyviksi. Menetelmä on täydessä käytössä, ja Tamtronin varmennusauto liikkuu tiiviisti pitkin Suomea. Asiakkaiden vastaanotto on ollut hyvin positiivista. Varmennuskierrokset keväisin ja syksyisin ovat täyttyneet helposti, ja koko ajan uusia asiakkaita haluaa pyöräkuormaajavaakaansa varmennuksen. Tamtron kerää yhteen varmennuksia ja toteuttaa ne edullisesti reitit optimoiden. Varmennus on tarpeellinen silloin, kun materiaalin hinta tai kuljetusmaksu määräytyy tonnien mukaan. Varmennetulla pyöräkuormaajavaa’alla punnitut kuormat ovat reilua kauppaa niin myyjälle kuin ostajallekin. Tavaraa liikkuu se määrä mikä laskutetaan. Ei ylimääräistä, eikä liian vähän.

 

Lisätiedot
Tamtron Oy puh. 03-3143 5000 Pauli Suoniemi, myyntiedustaja puh. 040 723 9930
pauli.suoniemi@tamtron.fi